Tolv markante personligheder:

Med tilknytning til Skåne eller den skånelandske sag

DØDSFALD
FEBRUAR 2006 – JANUAR 2007

Nedenstående sammenstillet af Knud J. Holdt (7/2 2007)

Thyge Clausen (83 år)
Verner Nørgaard Andersen (75 år)
Ann-Marit Tjörne Edonius (84 år)
Lars Lange (53 år)
Edvard Nielsen (89 år)
Jan Trägårdh (75 år)
Signe Hinderoth (84 år)
Mads Lidegaard (81 år)
Lars Österlin (83 år)
Jens Østerholm (78 år)
A. Egelund Møller (92 år)
Lars B. Fabricius (90 år)

Alle tolv ovennævnte havde en eller anden tilknytning til Skåne eller den skånelandske sag.

THYGE CLAUSEN (83 ÅR)

I februar måned 2006 døde Thyge Clausen, Varde i Vest-Jylland. Han blev 83 år gammel (f. 1922). Thyge Clausen var mangeårigt medlem i Foreningen Skånsk Fremtid og ernærede sig som boghandler i Varde i årene 1960-1981
(http://www.litteratursiden.dk/sw3617.asp). Han var forfatter til ca. 10 bøger – de fleste med lokalhistorisk indhold. Se: http://bibliografi.dk/content.php?page=author&value=10763 
Se endvidere:
http://www.litteraturpriser.dk/aut/ct.htm
http://www.lokalarkiver.dk/varde/bogsiden_gode_tilbud.htm  (Historier & Billeder fra Varde)
http://www.danauktion.net/auctiondetails.php?id=20069 (Vestjydske Fortællere)


VERNER NØRGAARD ANDERSEN (75 ÅR)

I marts måned 2006 døde Verner Nørgaard Andersen, Skarrild i Midt-Jylland (ca. 20 km syd for Herning). Han blev 75 år (f. 1930). Verner Nørgaard Andersen var mangeårigt medlem i Foreningen Skånsk Fremtid og den sidste kontakt bestod i, at han bestilte Sixten Svensson bog fra 2005 om den skånske modstand i 1600-årene.
Verner Nørgaard Andersen var arkivleder på Skarrild Museum, som i anledning af hans død skriver
(http://www.sitecenter.dk/wienberg-larsen/museetiskarrild/), at han "… var en stor kapacitet omkring arbejdet med museet. Han virkede på positiv vis – ikke blot for museet, men også for kirken, dens historie og egnen i det hele taget. Verner Andersen udarbejdede på edb et slægtforskningsprogram, hvor man kan finde navne på flere end 13.000 personer fra Skarrild og omegn.". Læs også her: http://www.skarrild.dk/showpage.php?pageid=1187790
27/8 1944 styrtede et britisk Lancaster fly ned nær Skarrild. Dets syv mands besætning ligger begravet på Skarrild Kirkegård. Verner Nørgaard Andersen havde livlig kontakt med engelske veteraner i den forbindelse. Se videre her:
http://herningfolkeblad.dk/artikel_-12344.html

ANN-MARIT TJÖRNE EDONIUS (84 ÅR)

Ann-Marit Tjörne Edonius var datter af Ernfrid Tjörne (1891-1981), der stiftede Sällskapet Skånsk Samling i 1937. Se: http://www.skaanskfremtid.dk/hist/skrifter.html og http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4llskapet_Sk%C3%A5nsk_Samling
Ann-Marit Tjörne blev 84 år gammel (5/9 1921 – 13/5 2006) og boede i mange år i Falsterbo i det sydvestligste Skåne. En annonce i Sydsvenska Dagbladet 20/5-06 var indrykket af "Släkt och vänner" og oplyste, at "Begravningsgudstjänsten" skulle finde sted i Falsterbo Kirke 2/6-06 kl. 11.00.
Jeg mødte Ann-Marit Tjörne første gang på et skånelandsmøde i København i begyndelsen af 1980’erne, siden et par gange ved møder i Skåne. Hun var meget optaget af at værne om faderens livsværk, og ved boopgørelsen efter hendes død blev flere arkivalier fra Skånsk Samlings tidlige dage afleveret til denne forenings nuværende ledelse.

LARS LANGE (53 ÅR)

En af Foreningen Skånsk Fremtids tidlige medlemmer døde 14. maj 2006 – kun 53 år gammel. Lars Lange (25/4 1953 – 14/5 2006) var dybt engageret i danmarkshistorien og særlig i Skånelandenes tragedie. Lars Lange var gavmild af natur og overordentlig diskussionslysten. Det sidste kunne godt volde ham problemer, hvis han kom til at træde på følsomme ligtorne. Han var en uforfærdet bruger af ytringsfriheden.
Jeg mindes med stor glæde de mange ture til Skånelandene, som han deltog i op gennem 1990’erne.
Lars Lange var opvokset i Svendborg og en ivrig lystsejler i det smukke Sydfynske Øhav. Han boede i de senere år på Frederiksberg (København).
Fyns store avis, Fyens Stiftstidende, trykte mindeord om Lars Lange 19/5-06 (s. 8), hvor det bl.a. hed, at han var "femte generation i firmaet L. Lange & Co., Svendborg Jernstøberi", og videre, at han var "… stærkt knyttet til fabrikken, der i mange år specialiserede sig i kakkelovne, siden også i pejse, brændeovne og kunstgenstande i støbejern.".
Den anden, noget mindre fynske avis, Fyns Amts Avis (med sæde i Svendborg), trykte en usigneret nekrolog over Lars Lange 18/5-06 – tydeligvis skrevet af hans to søstre. Moderen var fra Norge, og Lars Lange "… var utrolig glad for sin mors hjemland og følte sig som halv nordmand.", hed det.
Lars Lange startede på en universitetsuddannelse i historie, men sluttede med eksamen fra Handelshøjskolen i København, hvorefter han gennem årene var ansat som salgschef i store internationale selskaber og som følge heraf i perioder bl.a. bosat i Göteborg og Bruxelles.
Søstrene slutter deres mindeord over broderen således: "Livet igennem bevarede han originaliteten i sig. Fra ungdomsårene til sin død turde han være sig selv; han var meget socialt indstillet og havde mange venner. (…) Konflikten i hans liv var, at han på én gang var meget traditionsbunden og grænsesøgende. Han havde stor respekt for traditionerne, også omkring flaget, og historisk var han en kapacitet og en god guide i den danske historie.".

EDVARD NIELSEN (89 ÅR)

Præstegården i Taastrup (nu Høje Taastrup) var stedet, hvor forhandlingerne foregik forud for "Freden I Roskilde" 26/2 1658 juliansk tid (= 10/3 1658 gregoriansk tid). Den gamle stråtækte præstegård brændte og blev derefter erstattet af den nuværende murstensbygning på samme plads. Fra præstegårdshaven kan man gå direkte fra nord ind på kirkegården, og her i kirkegårdsmuren sidder en sort mindeplade, der fortæller om de konsekvens-tunge forhandlinger i præstegården lige ved i den kolde vinter 1658 (
http://www.htsogn.dk/indscannet/2005-11%20(nov)/s14sc10halv.jpg). En af beboerne i præstegården i nyere tid hed Edvard Nielsen, der fungerede som præst ved kirken i (Høje) Taastrup (http://www.htsogn.dk/indscannet/2005-11%20(nov)/s3sc3halv.jpg) i årene 1967-1986, de sidste ti år som provst. Edvard Nielsen døde 14. maj 2006 i en alder af 89 år (9/8 1916 – 14/5 2006). Han interesserede sig levende for Danmarks historie – også Skånelandenes. Foreningen Skånsk Fremtid gennemførte en busudflugt til (Høje) Taastrup Kirke for medlemmerne for ca. ti år siden. Interesserede kan læse lidt om kirken her: http://www.htsogn.dk/folder.htm 

JAN TRÄGÅRDH (75 ÅR)

Jan Trägårdh var en god ven af Skåne og organiseret i en af skånelandsforeningerne i Skåne. Han boede i København, hvor han også døde 24. maj 2006. Han var en verdenskendt designer, og formanden for Designrådet i Danmark, Christian Bjørn, skrev bl.a. i sine mindeord i Politiken 30/5-06: "Jan Trägårdh er en af de designere, som i vor tid har betydet mest for faget. (…) Jan Trägårdh er nok den designer i Danmark, der har modtaget flest priser.". Han insisterede på, at industriprodukter skulle have en "forståelig opbygning, som forklarer produktets funktion.". Design skulle være "med brugeren i centrum". I Berlingske Tidende 27/5-06 oplyste mindeordene, at Jan Trägårdh, der beklædte mange tillidshverv gennem årene, havde et valgsprog, der lød: "Kan vi ikke gøre det lidt bedre? ". Han var en del år bl.a. formand for Danske Designere (tidligere kaldet Industrielle Designere i Danmark), hvor han efterfølgende udnævntes til æresmedlem. Derudover vicepræsident i "den internationale forening for industrielle designere" og endelig i en periode formand for Statens Kunstfonds udvalg for kunsthåndværk.

SIGNE HINDEROTH (84 ÅR)

Skånska Flaggans Dag blev fejret for første gang 16/7 1967 på kaffestedet Bialitt øst for Landskrone (
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_Sk%C3%A5nelandske_Flags_Dag). Det var Sigge Hinderoth, der som chef på stedet tilrettelagde flagfesten i 1967 og i årene der fulgte. Da kræfterne svandt, hjalp Föreningen Skånelands Framtid ved dennes formand Gert Björk og kasserer Ulla Björk i begyndelsen af 1990’erne med at videreføre flagforeningen og flagfesten den tredje søndag i juli måned.
Nu er så enken efter Sigge Hinderoth, der hed Signe Hinderoth, så død 27. maj 2006 i en alder af 84 år. Hun boede i Limhavn syd for Malmø, hvor også begravelsen fandt sted. Hvad der er sket med Sigge Hinderoths efterladte arkivalier fra flagforeningen vides ikke.

MADS LIDEGAARD (81 ÅR)

Forfatteren og teologen Mads Lidegaard døde 9. juli 2006 81 år gammel (f. 1925). Han var en dygtig og dristig åndshistoriker, der bl.a. forfægtede den tese, at vore nordiske forfædre i en eller anden form blev "kristnet" længe før Ansgar. Påvirkningen kom især fra sydøst og den byzantinske del af kristenheden, hvorfor Skåne (Bornholm) lå centralt i denne sammenhæng. Titlerne på hans bøger kan ses her:
http://www.saxo.com/author/mads-lidegaard    Læs videre: http://da.wikipedia.org/wiki/Mads_Lidegaard  

LARS ÖSTERLIN (83 ÅR)

En elskværdig svensk, Lars Österlin, døde i oktober 2006 i en alder af 83 år. Han blev født i Kina, hvor hans forældre var missionærer 1920-1931, og han døde i Kina. Der blev skrevet mange sympatiske mindeord om Lars Österlin i de svenske aviser i Skåne, idet han det meste af sit voksne liv var knyttet til Lunds universitet. En overgang omkring 1970 var han tillige docent i kirkehistorie ved Københavns Universitet (en tidlig brobygger). Jeg lærte ham at kende på en studierejse til Rom ved denne tid. Birgitta af Vadstena var en af hans formødre, hvorfor jeg foreslog ham, at vi skulle aflægge birgittinersøstrene i Rom et besøg – hvilket skete. Han sørgede også for, at jeg fik lejlighed til at trykke hånd med den daværende pave, Paul VI., ved højaltret i Peterskirken. Paul VI. (1963-1978) var en venlig og beskeden mand, der måtte lide den skæbne at blive klemt inde mellem bondepaven Johannes XXIII. (1958-1963) og turbopaven Johannes Paul II. (1978-2005). Lars Österlin sluttede sin lange karriere og dermed ringen med udgivelsen af en Kinas Missionshistorie, se: http://www.sekel.se/Default.aspx?tabid=34&mid=352&ctl=Details&itemid=9  

JENS ØSTERHOLM (78 ÅR)

Under Anden Verdenskrig oplevede romanen Gøngehøvdingen en vis fornyet popularitet, og kun ca. 15 år efter krigens afslutning (1961), blev der indspillet en film over denne roman med skuespilleren Jens Østerholm i titelrollen. To år efter fulgte endnu en film over samme tema. Som modspillere i rollen som Ib havde Jens Østerholm først Dirch Passer (1961), siden Poul Reichardt (1963). Se videre her:
http://da.wikipedia.org/wiki/Jens_%C3%98sterholm
Jens Østerholm døde 13/11 2006 i en alder af 78 år (f. 1928), og de større danske dagblade bragte fyldige nekrologer.

A. EGELUND MØLLER (92 ÅR)

En mangeårig trofast ven af Skånelandene og forfatter af bl.a. bøger om Skåne, A. Egelund Møller, var til sin død 25/12 2006 (juledag) medlem i Foreningen Skånsk Fremtid. Egelund Møller (15/5 1914 – 25/12 2006) boede på det vestlige Lolland, og den stedlige avis, Lolland-Falsters Folketidende, bragte 30/12-06 en længere nekrolog, hvori det oplystes, at Egelund Møller tilbragte sit arbejdsliv i skolevæsenet og dér var "… kendt som en dygtig, både krævende og meget givende lærer i dansk, historie og tysk.". Det nævntes videre, at: "Egelunds store interesse og viden i historie og litteratur udmøntedes også i en lang række bøger …" – foruden kronikker i de lokale blade samt slægtshistoriske skrifter, bl.a. "Min Skole på Østerbro" og "Københavnske Erindringer". Egelund Møller karakteriseres som "beskeden og nøjsom", "lun og fornøjelig", og han "Satte megen pris på godt håndværk (faderen var snedkermester og antikvitetshandler).".

LARS B. FABRICIUS (90 ÅR)

Fra Foreningen Skånsk Fremtids start var ét af dets mest trofaste medlemmer juristen Lars B. Fabricius, der boede i Brønshøj ved København – til sidst på plejehjem. Han døde 17. januar 2007 (27/12 1916 – 17/1 2007) 90 år gammel. Lars B. Fabricius skrev i sin tid to uforlignelige kombinerede nekrologer/biografier om den skånske præst David Assarsson. Jeg hjalp i 1994 Lars B. Fabricius med at få færdigskrevet hans lige så betydningsfulde artikel om Anders Hedwall med titlen "Den skaanske Digter, Præst og Historiker Anders Hedwall – Danmarks trofaste Ven". Se:
http://www.skaanskfremtid.dk/hist/hedwall1.html (artiklen er indscannet, hvorfor der desværre findes en del scannings-urenheder rundt omkring i teksten; men helheden skulle være klar nok). Jeg talte en hel del med Lars B. Fabricius i første halvdel af 1990’erne, bl.a. på en tur til Kristianstad, som jeg arrangerede for ham personligt kort tid efter hans hustrus død. Mere om Lars B. Fabricius her: http://www.skanskfremtid.dk/?D%F8dsfald

 
Knud J. Holdt
Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Kultur og Historie. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s