Skånelandske Flagfester:

SKÅNELANDSFLAGET

FLAGFEST I SLANGERUP 2007

Søndag 15. juli 2007 var det Det Skånelandske Flags Dag. Denne falder hvert år på den tredje søndag i juli måned – næste år således søndag 20. juli 2008.

Denne placering midt i juli måned bestemte de første arrangører af flagfest for Skåneflaget, da de planlagde begivenheden søndag 16. juli 1967. Festen blev da holdt på kaffestuen Bialitt øst for Landskrone i Skåne og herefter hvert år den tredje søndag i juli måned. I de første mange år udnævntes "Årets Skåning" på denne julifestdag.

15. juli 2007 holdtes der flagfest for Det Skånelandske Flag i Skåne ved møllen i Kronetorp nordøst for Malmø, hvor den fornøjelige skånske folkesanger og entertainer Leif Carlsson underholdt. Her blev der uddelt skåneflag til institutioner og enkeltpersoner, der i årets løb havde gjort noget særligt for Skånelandene.

Skåneflagdagen blev også fejret ved, at enkeltpersoner lod Skånelandsflaget stryge til tops på deres flagstang. Det skete bl.a. i Bellinge (Odense) på Fyn, hvor et nyt medlem i Foreningen Skånsk Fremtid hejste Skånelandsflaget, som han for nylig har købt i farvehandelen i Dragør på Amager hos Jørgen Palm Steffen, der er bestyrelsesmedlem i Foreningen Skånsk Fremtid og som plejer at arrangere foreningens traditionelle julefrokoster.

Den næste julefrokost (nr. 15 i rækken siden starten i 1993) er planlagt til lørdag 1. december 2007 med start kl. 13.30 på Restaurant Dragør Fort (Amager).

PREMIERE 2004

Foreningen Skånsk Fremtid har arrangeret flere busture til den årlige skåneflagfest i Skåne til og med 2003. Herefter besluttedes det at forsøge med en parallelfest for Skånelandsflaget vest for Sundet på den skånelandske flagdag i juli måned.

Premieren fandt sted søndag 18. juli 2004 i købstadshaven bag Slangerup Turistinformation på Sjælland, hvor Stig Colbjørn Nielsen er turistchef, idet han samtidig er bestyrelsesmedlem i Foreningen Skånsk Fremtid.

I 2004 var der bøvl med politimyndigheden, da denne havde sendt forespørgslen om skåneflagning til høring hos den private forening Danmarks-Samfundet og derfra fået det svar, at det ikke sømmede sig at flage skånsk på dansk grund.

Dette rettede den stedlige politimyndighed sig efter; men da forbud af enhver art er godt journalistisk stof i Danmark vest for Skåne og Halland, førte det en større forsideartikel i Jyllands-Postens københavnssektion med sig, hvor det rød-gule skåneflag strålede i al sin glans lige op i synet på avislæserne.

Politiforbudet medførte også, at en snurrig journalist fra den landsdækkende tv-kanal TV2 indfandt sig uanmeldt ved flagfesten for det forbudte flag og bragte et indslag i samme aftens tv, som kunne ses i det ganske land og det halve Skåne. Danmarks-Samfundets dekret havde således en gavnlig virkning, da det udviklede sig til en (mindre) mediebegivenhed.

Se videre om forløbet her: http://susning.nu/Sk%E5nel%E4ndska_flaggan

 

LIGESTILLING 2005

Året efter, hvor Foreningen Skånsk Fremtid planlagde flagfest i Slangerup søndag 17. juli 2005, ansøgtes politimyndigheden igen om tilladelse til skåneflagning. Denne gang var svaret anderledes end det foregående år, idet flagning med Skåneflaget tillodes under forudsætning af, at der samtidig blev flaget med Dannebrog, og at dette  "ikke blev stillet ringere" i flagplaceringen end Skånelandsflaget.

Dette var. om ikke en storsejr, så dog en vigtig anerkendelse. Måske havde mediebevågenheden i 2004 alligevel haft en vis virkning. Med denne administrative afgørelse opnåedes en vigtig ting, nemlig, at det anerkendtes som tilladt at flage med Skånelandsflaget (et i udgangspunktet samlende symbol for Skånelandene) efter samme regler, som man på dansk grund kan flage med Stars and Stripes og andre landes flag efter.

Se videre her (under 17/7): http://www.skaanskfremtid.dk/sknyt2005.html

Foreningen Skånsk Fremtid orienterede i øvrigt efterfølgende Danmarks-Samfundet om denne den nyeste udvikling i flagsagen.

FESTTALE 2005

Dette det andet år med flagfest i Slangerup (2005) stod således ikke i samme grad i kampens tegn som pioneråret 2004. Nu kunne arrangørerne begynde at fylde lidt kulturelt indhold på.

Til alt held lykkedes det at få Foreningen Skånsk Fremtids æresmedlem Karl-Erik Weggerup til at tage over Sundet for at holde festtalen for de fremmødte venner af Skåne i Slangerup. Det blev en minderig dag, hvor Karl-Erik Weggerup bl.a. fortalte om den allerførste flagfest i 1967, som han var med til at tilrettelægge.

Kontinuiteten var hermed sikret, og blikket kunne rettes mod flagfest nummer tre i Slangerup, som holdtes søndag 16. juli 2006 – nøjagtig på datoen for flagfesten i 1967, fyrre gange tidligere.

STORT FREMMØDE 2006

I 2006 ansøgtes det stedlige politi også formelt om tilladelse til skåneflagning, men denne gang kom der ikke noget svar, hvilket Foreningen Skånsk Fremtid tolkede som en stiltiende godkendelse under samme forudsætninger som i 2005, altså med Dannebrog på samme fremtrædende plads i panoramaet som Skånelandsflaget (sideordnet flagning).

En af komponenterne i den sjællandske udgave af skåneflagfesten skulle gerne være, at der hvert år tilbydes de fremmødte skåneflagvenner en "festforelæsning" eller festtale. Derfor blev der sendt en indbydelse til Torsten Sletskov på Bornholm, der foruden sine borgerlige hverv fungerede som sekretær i den daværende Föreningen Skånelands Framtid og derudover redigerer et meget besøgt bornholmsk internetsted: http://hoddanturist.spaces.live.com/

Torsten Sletskov indvilligede i at holde festtalen i 2006, og en gengivelse af denne samt referater fra begivenheden i øvrigt kan man læse på dette internetsted: http://hoddanturist.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=amonth%3d7%26ayear%3d2006

Under datoerne 14/7, 17/7, 26/7 2006 finder man fyldig omtale af flagfesten 2006.

Fremmødet til flagfesten 2006 var meget tilfredsstillende og vejret overordentlig venligstemt. Kunne denne store succes gentages i 2007?

VARIATION 2007

Vejret er ingen herre over i Danmark/Skånelandene. Det ved enhver indfødt. Det kan pjaskregne, være nærmest vinterkoldt eller middelhavsvarmt i midten af juli måned på dansk grund. Ingen ved noget om det før få døgn i forvejen.

Indbydelsen til flagfesten søndag 15. juli 2007 udsendtes i midten af juni måned til samtlige medlemmer i Foreningen Skånsk Fremtid, og i den efterfølgende måned viste sommervejret i Danmark sig fra sin ikke-sommerlige side med ideligt regnvejr og endda en enkelt dag orkanlignende efterårsblæst. Først omkring 12. juli kunne man i vejrudsigterne begynde at ane konturerne af søndagsvejret på flagdagen. Det tegnede relativt godt – uden regn som den vigtigste ingrediens.

Stig Colbjørn Nielsen, der altid er en pålidelig samarbejdspartner med stort organisationstalent, havde med den stedlige naturfredningsforening som sponsor engageret et seksmandsorkester, kaldet Overdrevet, til at spille folkemelodier af dansk, skånsk og svensk oprindelse. Det gjorde de fremragende og høstede stor ros derfor.

I køkkenet var der professionelle hjælpende hænder til at smøre sandwiches og forsyne de tørstige med rød- og hvidvin, øl og vand. Denne køkkentjans er som regel den vigtigste ved ethvert arrangement, men desværre ofte den mest oversete og upåskønnede.

Slangerup Turistinformation er indrettet i en gammel smedjebolig, og smedeværkstedet er bevaret som arbejdende museum. Stig Colbjørn Nielsen havde medhjælp i sin egenskab af grovsmed ved essen og forhammeren til stor moro for den opvoksende ungdom og de håndværksinteresserede. Der var således mulighed for at variere sine indtryk, mens musikken spillede og snakken gik.

AKTIVE MEDLEMMER

Ib Olesen, kasserer i Foreningen Skånsk Fremtid, havde medbragt en stak af det nys udkomne lille hæfte om Skånelandenes historie, som et foreningsmedlem med høj ancienitet, William H. Jespersen, har forfattet teksten til. Det uddeltes til de interesserede.

Kaj Spangenberg, der også deltog i flagfesten, holdt ved Foreningen Skånsk Fremtids mellemkomst i februar måned 2007 foredrag i Århus for medlemmer af Foreningen Norden og Grænseforeningen (Sønderjydsk Forening). Henved 100 tilhørere deltog i mødet. Det velkomponerede foredrag om Skånelandene i fortid og nutid affødte en livlig diskussionen.

Medlemmer fra Haderslev i Sønderjylland og fra Skanderborg i Midtjylland havde taget turen fra hovedlandet til Sjælland for at berige flagfesten med deres velkomne tilstedeværelse. Tre af de nyindmeldte medlemmer gjorde også skånelandssagen ære ved at møde frem og deltage særdeles medlevende i aktiviteterne, herunder to- og flermandsdiskussionerne.

Det var med en særlig stor glæde, at flagfesten fik besøg at tidligere forlægger Evan Bogan, Lynge, der var med til at stifte Foreningen Skånsk Fremtid i 1992. Han kom i selskab med sin hustru Esther og et vennepar.

Fra Slangerup deltog bl.a. foreningens revisor Jens Lindgreen og frue samt Ebbe Hilding-Hansen, der fortalte om en skånsk historisk forfatter, der indtil dato har udgivet ikke færre end 18 bøger med temaer fra folkelivet i det østlige Skåne gennem de seneste halvandet hundrede år. Også foreningens anden revisor Carsten Funder Grøntved deltog, lige hjemvendt fra Svejts, hvor et syndflodslignende regnvejr havde spoleret en planlagt vandretur.

FILMISKE INDSLAG

Kl. 12.00 på flagdagen 15. juli 2007 blev Dannebrog strøget fra flagstangen i Slangerup og erstattet af Skånelandsflaget, mens en fotograf fra lokalaviserne tog en række fotos til de ledsagende artikler. Stig Colbjørn Nielsen åbnede flagdagen officielt efter flaghejsningen, og Knud J. Holdt, formand i Foreningen Skånsk Fremtid, fortalte kort om Skånelandsflagets historie – bl.a. i relation til Dannebrog.

En anden journalist var også dukket op – efter aftale. Hun hed Marie og var fra TV2’s storkøbenhavnske lokalstation (Lorry). Hun var en sand multikunstner, idet de nye produktionsforhold åbenbart har slået journalist- som fotograffunktionen sammen. Hun skulle således på samme tid holde styr på kamera, stillads, lyssætning, vinkling og spørgsmål til den interviewede. Hun klarede det hele – så vidt det kan bedømmes udefra – til udmærkelse.

Hvad resultatet bliver i sidste ende, har kun hun selv (og hendes chefer) en anelse om; men Foreningen Skånsk Fremtid og Slangerup Turistinformation håber selvfølgelig på et gunstigt resultat. En del af dette kan se i den udsendelse, som TV2 Lorry sender torsdag 19. juli 2007 i tiden 19.30-20.00. Indslaget fra flagfesten blev af Marie anslået til at vare ca. tre minutter; men hvornår i det nævnte halvtimes-forløb det sendes kan ikke oplyses på forhånd.

Marie havde i øvrigt god tid, så hun blev på festpladsen i samfulde tre timer (kl. 12.00-15.00), hvor hun filmede og interviewede i én køre, såvel formanden for Foreningen Skånsk Fremtid som flere af de "menige" medlemmer, især de nyindmeldte. Kameraet blev naturligvis især rettet mod det vajende Skåneflag.

UNDERHOLDNING

I syvmandsbestyrelsen for Foreningen Skånsk Fremtid sidder bl.a. skuespilleren Jesper Klein. Han har i de seneste par år været omtrent konstant uheldig og skaderamt, og denne sommer var ingen undtagelse, idet han for en måneds tid siden faldt og pådrog sig lårbensbrud, da han var ude at lufte sin hund Sølle ved hjemmet på Amager.

Alligevel havde han stillet foreningen i udsigt, at han måske ville dukke op til flagfesten, hvis dagsformen var i orden; og minsandten om han ikke kom humpende ind med krykke i den ene hånd og havestol i den anden, mens snoren til hunden Sølle også fandt plads i hænderne.

Aftalen gik på, at Jesper Klein skulle holde årets "festtale", og de stillede rammer for denne var, at han selv kunne bestemme indholdet. Efter at være blevet placeret på sin stol i skyggen af et gammelt kroget æbletræ og med Sølle ved vandskålen nede ved fødderne, mens krykkestokken lå i nærheden, begyndte Jesper Klein herefter at folde sig ud – med anekdoter, politiske betragtninger og morskabshistorier fra et langt liv på de skrå brædder, foran filmkameraet og i revybranchen.

Jesper Klein er formand for bestyrelsen på Revymuseet i København (Frederiksberg), og af samme grund holdtes Foreningen Skånsk Fremtids seneste generalforsamling (8. maj 2007) på Revymuseet i den lille teatersal.

FLAGFEST 2008

Med festtalen som kulmination fulgte et forløb med samtaler og diskussioner ved de forskellige borde, inden den vellydende folkemusik klingede af og festen nærmede sig sin afslutning. En god dag var slut. Solen havde skinnet hele tiden, temperaturen var behagelig, skyggemulighederne tilstrækkelige, og flagfest 2007 blev en mindst lige så stor en succes som flagfest 2006.

Og så foreligger der allerede en aftale om, at næste fest for Det Skånelandske Flag skal holdes i Slangerup søndag 20. juli 2008.

Foreningen Skånsk Fremtid håber, at gæsterne fra i år da igen vil finde vej til den gamle købstadshave i Erik Egodes fødeby.

Knud J. Holdt
Formand Skånsk Fremtid
160707

***

FLAGFEST OMTALT

Onsdag 18. juli 2007 havde Frederiksborg Amts Avis et relativt fyldigt referat fra flagfesten for Skånelandsflaget i Slangerup søndagen før (15. juli 2007), ligesom avisen fredag 13. juli 2007 havde bragt en pæn foromtale af flagfesten, ledsaget af et farvefoto af Skåneflaget i den gamle købstadshave.

Knud J. Holdt
Kbh, 230707

 
Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Kultur og Historie. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s